🚚 INGYENES szállítás 50.000 Ft feletti vásárlások esetén

Általános Szerződési Feltételek

Kereskedelmi társaság
nurolo s.r.o.
székhelye: Nové sady 988/2, 602 00 Brno
azonosító szám: 04430999
bejegyezték a Brünni tartományi bíróság által vezetett cégjegyzékbe, C. szakasz, 89900. sz.
áruk értékesítése a www.istimo.hu internetes címen található online áruházon keresztül

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A Nové sady 988/2, 602 00 Brno, DIČ: CZ04430999 címen bejegyzett nurolo s.r.o. gazdasági társaság jelen üzleti feltételei (a továbbiakban: "üzleti feltételek") törvény 1751. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Brünni tartományi bíróság által őrzött C. szakasz 97429. számú melléklete (a továbbiakban: „Eladó”) szabályozza a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit. Az eladó és más természetes személy között létrejött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kapcsolatban vagy annak alapján keletkezett 2012. évi Ptk. (a továbbiakban: Ptk. a továbbiakban „vevő”) az eladó webáruházán keresztül. Az internetes áruházat az eladó a www.istimo.hu internetes címen található weboldalon (a továbbiakban: Weboldal), a weboldal felületén (a továbbiakban: áruház webes felülete) keresztül üzemelteti.
 1.2. Az Általános Szerződési Feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha az eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy, vagy olyan személy, aki üzleti tevékenysége vagy önálló szakma gyakorlása során eljár az áruk megrendelésekor.
1.3. Az adásvételi szerződésben az üzleti feltételektől eltérő rendelkezések is megállapodhatnak. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a feltételekben foglaltakkal szemben.
1.4. A feltételekben foglaltak az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az üzleti feltételek cseh nyelven készültek. Az adásvételi szerződés cseh nyelven köthető.
1.5. A feltételek szövegét az eladó megváltoztathatja, kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a szerződési feltételek korábbi változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1. A vásárlónak a weboldalon történt regisztrációja alapján a vásárló hozzáférhet annak felhasználói felületéhez. Felhasználói felületéről a vásárló árut rendelhet (a továbbiakban: felhasználói fiók). Amennyiben az áruház webes felülete ezt lehetővé teszi, a vásárló regisztráció nélkül is megrendelhet árut közvetlenül az üzlet webes felületéről.
2.2. A Vásárló a weboldalon történő regisztrációkor és az áru megrendelésekor köteles minden adatát helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A vásárló köteles a felhasználói fiókjában megadott adatokat minden változás esetén frissíteni. A vásárló által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.
2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vásárló köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni.
2.4. A vásárló nem jogosult felhasználói fiókja harmadik fél általi használatát engedélyezni.
2.5. Az eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen akkor, ha a vevő 180-nál tovább nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésből (ideértve a feltételeket is) vállalt kötelezettségeit.
2.6. Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy éjjel-nappal elérhető, különös tekintettel az eladó hardver és szoftver berendezéseinek szükséges karbantartására, ill. harmadik féltől származó hardver és szoftver szükséges karbantartása.

3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. Az áruház webes felületén elhelyezett áruk minden bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles ezen árukra vonatkozóan adásvételi szerződést kötni. A Ptk. 1732. § (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.
 3.2. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az áruról, beleértve az egyes áruk árait és az áru visszaküldésének költségét is, amennyiben ezen áruk jellegüknél fogva nem küldhetők vissza postai úton. Az áruk árai tartalmazzák az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényben maradnak, amíg azok az áruház webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg elfogadott feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.
3.3. Az áruház webes felülete az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. Az áruház webes felületén feltüntetett, az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az árut a Cseh Köztársaság területén belül szállítják.
3.4. Az áru megrendeléséhez a vásárló az áruház webes felületén található megrendelőlapot tölti ki. A megrendelőlap különösen a következőket tartalmazza:
3.4.1. a megrendelt árut (a megrendelt árut a vásárló az áruház webes felületének elektronikus bevásárlókosarába "behelyezi"),
3.4.2. az áru vételárának fizetési módját, a megrendelt áru szállításának szükséges módjára vonatkozó információkat és
3.4.3. tájékoztatás az áruk szállításával (a továbbiakban együttesen: „megrendelés”) kapcsolatos költségekről.
3.5. A megrendelés eladónak történő elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja a vevő által a megrendelésben megadott adatait, még akkor is, ha a vevő képes észlelni és kijavítani a megrendelés adatbeviteli hibáit. A vevő a megrendelést a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek tekinti. Az Eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja ezt az átvételt a Vevőnek e-mailben a Vevő felhasználói fiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: „Vásárló e-mail címe”).
3.6. Az eladó a megrendelés jellegétől függően (áru mennyisége, vételár, becsült szállítási költség) minden esetben jogosult a vevőtől a megrendelés további visszaigazolását kérni (például írásban vagy telefonon).3.7. Az eladó és a vevő közötti szerződéses jogviszony a megrendelés elfogadás (elfogadás) kézbesítésével keletkezik, amelyet az eladó e-mailben küld meg a vevőnek, a vevő e-mail címére.
3.8. A Vevő az adásvételi szerződés megkötésekor beleegyezik a távközlési eszközök használatába. Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a vevőnél a távközlő eszköz használatának költségeit (internetkapcsolat költsége, telefonálás költsége) a vevő maga viseli, és ezek a költségek nem térnek el a alapkamattól.

4. ÁRUK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. Az áru árát és az áruk szállításával kapcsolatos költségeket az adásvételi szerződés alapján a vevő a következő módokon fizetheti ki az eladónak:
0 készpénzben az eladó telephelyén: Olomoucka 1190/77, Brno;
0 utánvéttel a vevő által a megrendelésben megadott helyen;
0 készpénz nélküli átutalás az eladó 2301143389/2010 számú, FIO banka a.s.-nél vezetett számlájára. (a továbbiakban: "Eladó fiókja");
4.2. A vevő a vételáron felül köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti összegben. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza az áru szállításával kapcsolatos költségeket is.
4.3. Az eladó nem kér előleget vagy más hasonló fizetést a vevőtől. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6 pontjában foglaltakat az áru vételárának előzetes fizetési kötelezettségére vonatkozóan.
4.4. Készpénzes fizetés vagy utánvétes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor esedékes. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 7 napon belül esedékes.
4.5. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a változó fizetési jellel együtt megfizetni. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételár fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeg jóváírásra kerül az eladó számláján.
4.6. Az eladó jogosult, különösen abban az esetben, ha a vevő nem ad további visszaigazolást a megrendelésről (3.6. pont), hogy követelje a teljes vételár megfizetését, mielőtt az árut elküldi a vevőnek. 2119. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.
4.7. Az áruk árából az eladó által a vevőnek adott kedvezmények egymással nem vonhatók össze.
4.8. Ha az üzleti kapcsolatokban ez szokásos, vagy ha általánosan kötelező jogszabályok előírják, az eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről adóbizonylatot - számlát - állít ki a vevőnek. Az eladó általános forgalmi adó fizetője. Az adóbizonylatot - számlát az eladó az áru árának megfizetése után állítja ki a vevőnek, és elektronikus formában küldi meg a vevő elektronikus címére.

5. ELÁLLÁS A VÉTELI SZERZŐDÉSBŐL

5.1. Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §-ában foglaltak szerint a vevő kívánsága szerint módosított áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, illetve az ő részére az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni a Ptk. romlandó áru, valamint az átadást követően más áruval helyrehozhatatlanul összekeveredett áru leszállítása az adásvételi szerződésből zárt csomagolású áru szállítására, amelyet a fogyasztó a csomagolásból kivett és higiéniai okokból nem küldhető vissza, valamint a adásvételi szerződés hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes programcsomag szállítására.
5.2. Ha nem az Általános Szerződési Feltételek 5.1. cikkében említett esetről van szó, vagy más olyan esetről, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől a 1829. § rendelkezései szerint. (1) bekezdése szerint az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül, és ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több alkatrész szállítása, ez az időszak az utolsó áru átvételétől számítandó. áruk kiszállítása. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül meg kell küldeni az eladónak. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő az eladó által biztosított formanyomtatvány mintát használhatja, amely a feltételekhez mellékelve van. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő az eladó irodájának címére vagy az eladó info@istimo.hu e-mail címére küldheti el.
5.3. Az ÁSZF 5.2 pontja szerinti adásvételi szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés kezdettől fogva megszűnik. Az árut a vevőnek tizennégy (14) napon belül kell visszaküldenie az eladónak az adásvételi szerződéstől való elállásának az eladóhoz való eljuttatásától számítva. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a vevő viseli az áru visszaküldésével járó költségeket az eladónak, még akkor is, ha az árut jellegéből adódóan hagyományos postai úton nem lehet visszaküldeni.
5.4. Az adásvételi szerződéstől az Általános Szerződési Feltételek 5.2. pontja alapján történő elállás esetén az eladó az adásvételi szerződéstől való elállást követő tizennégy (14) napon belül visszaküldi a vevőtől átvett pénzeszközöket, azokkal megegyező módon, az eladó a vevőtől kapott. Az eladó jogosult a vevő által az áru vevőnek történő visszaküldésekor vagy egyéb módon nyújtott teljesítményt is visszaadni, ha a vevő beleegyezik és a vevőt nem terheli többletköltség. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzt visszaadni a vevőnek, mielőtt a vevő visszaküldi az árut, vagy bizonyítja, hogy az árut az eladónak küldte.
5.5. Az eladó jogosult az áruban okozott kár megtérítésére irányuló igényét egyoldalúan beszámítani a vevő vételár-visszatérítési igényével.
5.6. Abban az esetben, ha a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől a Ptk. 1829. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az eladó is jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, az áru átvételéig. a vevő által. Ebben az esetben az eladó a vételárat indokolatlan késedelem nélkül, készpénz nélkül visszaküldi a vevőnek a vevő által megadott számlára.
5.7. Ha az áruval együtt ajándékot is átadnak a vevőnek, az ajándékozási szerződés az eladó és a vevő között azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés hatályát veszti és a vevő köteles visszaküldeni az ajándékot.

A Szerződéstől való elállás” űrlap itt található

6. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS KÉZBESÍTÉSE

6.1. Ha a fuvarozási módot a vevő külön kérése alapján kötik meg, a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és minden többletköltséget.
6.2. Ha az eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre leszállítani, a vevő köteles az árut átvételkor átvenni.
6.3. Abban az esetben, ha a vevő részéről felmerült okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben megjelölttől eltérő módon kell kiszállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt kiszállításával járó költségeket, ill. más szállítási móddal kapcsolatos költségek.
6.4. A Vevő az árunak a fuvarozótól történő átvételekor köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. A küldeménybe való jogosulatlan belépésre utaló csomagolás megsértése esetén a vevőnek nem kell átvennie a küldeményt a fuvarozótól. Ez nem érinti a vevőnek az áruhiba miatti felelősségre vonatkozó jogait és a vevőnek az általánosan kötelező jogszabályokból eredő egyéb jogait.
6.5. A felek áruszállítással kapcsolatos egyéb jogaira és kötelezettségeire az eladó különleges szállítási feltételei vonatkozhatnak, ha azt az eladó adta ki.

7. HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ JOG    

7.1. A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogaira vonatkozó jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok (különös tekintettel a Ptk. 1914-1925. §-ai, 2099-2117. §-ai és 2161-2174. §-ai) az irányadóak. 634/1992 Coll., A fogyasztóvédelemről, módosításokkal).
7.2. Az eladó az átvételkor válaszol a vevőnek, hogy az áru hibátlan. Az eladó különösen azért felelős a vevő felé, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:
7.2.1. az áru rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben a felek megállapodtak, és megállapodás hiányában rendelkezik a vevő vagy a gyártó által leírt vagy elvárt tulajdonságokkal, tekintettel az áru jellegére és az általuk készített reklámra,
7.2.2. az áru alkalmas arra a célra, amelyet az eladó a felhasználásukra megjelölt, vagy amelyre az ilyen árukat általában használják, 
7.2.3. az áru minőségében vagy kialakításában megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy a kialakítást az egyeztetett minta vagy modell szerint határozták meg,
7.2.4. az áru a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van; és  
7.2.5. az áru megfelel a jogszabályi előírásoknak.
7.3. Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, az árut az átvétel időpontjában hibásnak kell tekinteni
7.4. Az eladó hibás teljesítésből eredő kötelezettségei legalább olyan mértékben fennállnak, ameddig a gyártó hibás teljesítésből eredő kötelezettségei fennállnak. A vásárló egyébként jogosult a fogyasztási cikken előforduló hibára vonatkozó jogát az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül gyakorolni. Amennyiben az értékesített áru, annak csomagolása, az árut kísérő használati utasítás vagy egyéb jogszabály szerinti reklám jelzi, hogy az árut milyen időtartamban lehet felhasználni, a minőségi garancia előírásait kell alkalmazni. A minőség garanciájaként az eladó vállalja, hogy az áru meghatározott ideig normál használatra alkalmas lesz, vagy megőrzi szokásos tulajdonságait. Ha a vevő az eladót az áru hibája miatt jogosan kifogásolta, a hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlásának határideje, illetve a szavatossági idő nem arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt a vevő a hibás árut nem tudja használni.
7.5. Az Általános Szerződési Feltételek 7.4. pontjának rendelkezései nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített árukra olyan hibáért, amelyre alacsonyabb áron állapodtak meg, az áruk rendeltetésszerű használatából eredő elhasználódására, vagy a használt árukra. a használat vagy elhasználódás mértékének megfelelő hibát a vásárló, vagy ha ez az áru jellegéből következik. Nem illeti meg a hibás teljesítés joga a vevőt, ha a vevő az áru átvétele előtt tudta, hogy az áru hibás, vagy a hibát maga okozta.
7.6. Az áru hibáiért való felelősségből fakadó jogok az eladót illetik meg. Ha azonban az eladó által a kellékszavatossági jogok terjedelmére vonatkozó visszaigazolásban (a Ptk. 2166. § rendelkezései értelmében) más javításra kijelölt személy szerepel, aki közelebb van az eladó helyéhez ill. a vevő, az a vevő gyakorolja a javítási jogot, aki a javítást hivatott elvégezni. Kivéve azokat az eseteket, amikor az előző mondat szerint más személyt bíztak meg a javítás elvégzésével, az eladó köteles a reklamációt minden olyan intézményben elfogadni, ahol a reklamáció lehetséges a nyújtott termékek vagy szolgáltatások köre tekintetében, vagy az eladó üzletében. székhelye vagy telephelye. Az eladó köteles a vevőnek írásbeli visszaigazolást adni arról, hogy a vevő mikor gyakorolta a jogát, mi a reklamáció tartalma és a vevő a panasz kezelésének módját kéri; valamint a panasz kezelésének időpontjáról és módjáról szóló igazolás, ideértve a javítás és annak időtartamának igazolását, vagy a panasz elutasításának írásos indoklását. Ez a kötelezettség az eladó által a javítás elvégzésére kijelölt más személyekre is vonatkozik.
7.7. A vevő kifejezetten gyakorolhatja az áru hibáiért való felelősségét, különösen személyesen a beinspired s.r.o., Křenová 409/52, 602 00 Brno telefonszámon, az 511 440 704 telefonszámon vagy az info@istimo.hu e-mail címen.
7.8. A vevő a hiba közlése után, vagy a hiba közlését követően haladéktalanul tájékoztatja az eladót, hogy melyik jogát választotta. A vevő nem változtathatja meg a választást az eladó beleegyezése nélkül; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a vevő olyan hiba kijavítását kérte, amely javíthatatlannak bizonyul.
7.9. Ha az áru nem rendelkezik az Általános Szerződési Feltételek 7.2 pontjában meghatározott tulajdonságokkal, a vevő új áruk hibamentes szállítását kérheti, ha ez a hiba jellegéből adódóan nem aránytalan, de a hiba csak egy részét érinti. az árut, a vevő csak az alkatrész cseréjét kérheti; ha ez nem lehetséges, elállhat a szerződéstől. Ha azonban ez a hiba jellegéből adódóan aránytalan, különösen, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül eltávolítható, a vevőnek joga van a hiba ingyenes eltávolítására. A Vevőnek joga van új árut szállítani vagy alkatrészt kicserélni javítható hiba esetén is, ha az árut a hiba kijavítás utáni megismétlődése vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja rendeltetésszerűen használni. Ebben az esetben a vevőnek is jogában áll elállni a szerződéstől. Ha a vevő nem áll el a szerződéstől, vagy nem él új áru hibamentes szállítására, alkatrészeinek cseréjére vagy az áru kijavítására vonatkozó jogával, méltányos árengedményt kérhet. A vevőnek joga van az ésszerű árengedményre akkor is, ha az eladó új árut hibátlanul nem tud kiszállítani, annak alkatrészét kicserélni vagy az árut kijavítani, továbbá ha az eladó ésszerű időn belül nem intézkedik a jogorvoslatról, vagy a jogorvoslat megszervezése azt okozná. jelentős nehézségek a vevő számára.
7.10. Akit a Ptk. 1923. §-a alapján jogosult megilletni, az e jogának gyakorlása során célszerűen felmerült költségek megtérítésére is jogosult. Mindazonáltal, ha a kártérítési jog gyakorlására a hiba állítási határidejének lejártát követő egy hónapon belül nem kerül sor, a bíróság nem adja meg a jogot, ha az eladó kifogásolja, hogy a kártérítési jogát nem gyakorolták időben.
7.11. A feleknek az eladó hibafelelősségével kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó reklamációs eljárása szabályozhatja.

8. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. A vevő az áru tulajdonjogát az áru teljes vételárának megfizetésével szerzi meg.
8.2. Az eladót a vevővel szemben semmilyen magatartási kódex nem köti az 1826. § (1) bekezdése értelmében. e) pontja alapján a Ptk.
8.3. Az eladó a fogyasztói panaszokat az info@istimo.hu elektronikus címen kezeli. Az eladó a vevő panaszának rendezésével kapcsolatos tájékoztatást küld a vásárló e-mail címére.
8.4. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrző Hatóság, amelynek székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetcím: https://adr.coi.cz/cs, felelős a külső az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták bírósági rendezése. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform használható az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződés alapján felmerülő viták rendezésére.
8.5. Európai Fogyasztói Központ, Csehország, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Internetcím: http://www.evropskyspotrebitel.cz az 524/2013/EU rendelet értelmében kapcsolattartó pont. Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i határozata az online vitarendezésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (Online fogyasztói vitarendezési rendelet).
8.6. Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi engedélyek ellenőrzését az illetékes kereskedelmi engedélyező iroda végzi hatáskörében. A Személyes Adatvédelmi Hivatal felügyeli a személyes adatok védelmét. A Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság korlátozott mértékben felügyeli a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartását.
8.7. A Vevő ezúton vállalja a Ptk. 1765. § (2) bekezdése értelmében a körülmények megváltozásának kockázatát.

9. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

9.1. A vevő tájékoztatási kötelezettsége a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke értelmében. 95/46/EK irányelv (Általános Adatvédelmi Rendelet) (a továbbiakban: GDPR rendelet) a vásárló személyes adatainak adásvételi szerződés teljesítése, adásvételi szerződés megkötése céljából történő kezelésével, valamint az eladó közjogi kötelezettségeinek teljesítése céljából.

10. KERESKEDELMI ÜZENETEK KÜLDÉSE ÉS COOKIE-K TÁROLÁSA

10.1. A Vevő hozzájárul az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról és egyes törvények módosításáról szóló 480/2004.sz. törvény 7. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően (Egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény) a módosított 480/2004. az eladó által elektronikus címre vagy a vevő telefonszámára küldött kereskedelmi kommunikáció. Az eladó a GDPR rendelet 13. cikke szerinti, a vásárló személyes adatainak kereskedelmi kommunikáció küldése céljából történő kezelésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségét a vásárlóval szemben külön dokumentum útján teljesíti.
10.2. A vásárló hozzájárul ahhoz, hogy számítógépén úgynevezett cookie-kat tároljanak. Amennyiben a weboldalon vásárlás lebonyolítása és az eladó adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése lehetséges anélkül, hogy a vevő számítógépén úgynevezett cookie-kat tárolna, a vásárló az előző mondat szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

11. SZÁLLÍTÁS

11.1. A vevő e-mail címére kézbesíthető.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. Ha az adásvételi szerződéssel létrejött kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Az előző mondat szerinti jogválasztás nem fosztja meg a fogyasztó fogyasztót a jog azon rendelkezései által biztosított védelemtől, amelyektől szerződéssel nem lehet eltérni, és amelyek egyébként alkalmazandók a 6. cikk szerinti jogválasztás hiányában. A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Róma I.) (1) bekezdése.
12.2. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
12.3. Az adásvételi szerződést az üzleti feltételekkel együtt az eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.
12.4. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz szükséges formanyomtatvány mintát a feltételekhez mellékeljük.
12.5. Az eladó elérhetőségei: szállítási cím Olomoucka 1190/77, Brno, e-mail cím info@istimo.hu, telefon 511 440 704. 

Brünnben, 2021. február 4-én